نام : Jordan Vogt-Roberts
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 0.000108
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
  • nJordan Vogt-Roberts
  • Americana Film Fest
  • Dallas International Film Festival
  • Midwest Independent Film Festival
  • New Hampshire Film Festival
  • Phoenix Film Critics Society Awards
  • Sundance Film Festival
  • Tallinn Black Nights Film Festival
  • Zlu00edn International Film Festival for Children and Youth
دوبله فارسیفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام